De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Vrede en agressieve hedgefondsen
Vrede en agressieve hedgefondsen PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 21 maart 2013 08:24

New York is nog steeds het kloppend hart van de zakenwereld. Reden genoeg voor de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) om toekomstige financiële adviseurs een kijkje te laten nemen in de keuken van vooraanstaande financiële instellingen in New York, maar ook in Washington. 23 derdejaarsstudenten vertrokken woensdag 13 maart richting The Big Apple voor een studiereis van twee weken.

Gisteren stonden bezoeken aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties op het programma en aan New Holland Capital, gelegen op de 56e verdieping van het imposante Chrysler-gebouw. Chrysler Building valt met een hoogte van 320 meter in de categorie grootste gebouwen ter wereld.

Ook bij de VN golden stringente veiligheidsmaatregelen. Hier werden de studenten ontvangen door Pingfang Hong, manager ‘Research of World Economic prospects’. Hij sprak over economische situaties zoals de globale groei na de financiële crisis van 2008 en hoe het Bruto Nationaal Product (BNP) weer is toegenomen. Maar dat er nog steeds onderliggende risico’s zijn. Ook sprak hij hoe de ‘emerging markets’ zoals Afrika, Azië, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied voor een te verwachten, geleidelijke groei in hun economie staan. Het verschil tussen een bankencrisis en schuldencrisis waren ook onderwerpen die aan de orde kwamen. Volgens Hong ontstaat een bankcrisis wanneer een bank te veel liquiditeit heeft uitgeleend en een schuldcrisis wanneer de regering de schuld van hypotheken en dergelijke overneemt en later door het aanzienlijk schuldbedrag niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Hierna volgde een tour door het gebouw van de VN waar we de aula van de Algemene Vergadering konden bewonderen en ook verschillende historische objecten zoals landmijnen en de schilderijen met de Human Rights kon zien. De VN staats voor drie grote pijlers in de wereld: vrede, mensenrechten en sociaal-economische ontwikkeling.

Na een lunch in Grand Central Terminal liepen we naar Chrysler Building. Op de 56e verdieping werden we verwelkomd door Tom Dunn, CEO van New Holland Capital. Dunn gaf uitvoerig uitleg hoe hij zijn bedrijf heeft opgezet. Voorts gaf hij aan dat ABP (de Nederlandse pensioenverzekeraar) zijn enige klant is. Samen met 50 hedgefondsen beheren zij 20 miljard dollar aan activa van het ABP. Dunn benadrukte dat zijn bedrijf geen grote risico’s neemt, maar zich toespitst op vastrentende waarden. Dat zijn effecten waarbij gedurende de looptijd een vast bedrag aan rente uitgekeerd wordt en waarbij aan het eind van de looptijd de hoofdsom terugbetaald wordt. Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligaties en spaarbewijzen.

Voorts sprak Dunn over de naam en het originele idee om het bedrijf ‘New Amsterdam Capital’ te noemen. New Holland Capital is een vermogensbeheerbedrijf en voert onderzoeken uit naar mogelijkheden op de markt van financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en nog meer ten behoeve van de door de hedgefondsen te voeren marktstrategieën. Een hedgefonds wordt gedefinieerd als een agressief beheerde portefeuille van beleggingen, die geavanceerde beleggingsstrategieën hanteert zoals het hefboom-effect, lang en korte derivaten in zowel de binnenlandse als internationale markten, met als doel het genereren van hoge rendementen.

Om manager van een hedgefonds te worden moet je kennis hebben van financial accounting, statistiek, investeren en goed kunnen onderhandelen. Maar je moet zeker ook passie hebben.