De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Een Uniek kind
Een Uniek kind PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 21 maart 2013 08:24

ZOALS EEN prille baby

Is de mens met Down syndroom

 

Allebei nog innig verenigd

Met de Hemel Droom:

Dezelfde breed spontane lach op hun lippen

Dezelfde onschuld in hun blikken

 

Alleen het gewone babykind

Wordt volwassen in de wereld

Pikt vaak het vuil op om zich heen

Terwijl de mens met Down syndroom

Voor eeuwig blijft heel schoon

 

Doet haar werk

Vol zorg en toewijding

Houdt van dans en muziek

Dit kind is heel lief

Dit kind is uniek

 

Het zit gewoon in haar genen:

De trisomie der 21e chromosoom

Nog gelinked met de Hemel Droom

 

HILDA DE WINDT AYOUBI

Curaçao