De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Vaarwel aan een goede vriend
Vaarwel aan een goede vriend PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 26 maart 2013 08:24

IN HET weekeinde heb ik kennis genomen van het feit dat een goede vriend is heengegaan. In de jaren zeventig was Miguel Pourier minister in het kabinet-Evertsz en ondergetekende was toentertijd hoofdredacteur van het dagblad La Prensa. Regelmatig zat ik toen op kantoor bij Miguel in Fort Amsterdam, hetzij voor het houden van een interview, hetzij om te praten over van alles nog wat. Dat kon doordat wij vanaf toen goede vrienden waren, dit niettegenstaande het leeftijdsverschil. Miguel was voor mij een adviseur op velerlei gebied. We hadden continu contact en bleven goed bevriend, ook in de jaren nadat hij afstand had genomen van de publieke sector om in de private sector te gaan werken.

Nadat Miguel weer terug was in de politiek, nu als leider van de politieke partij PAR, was ons contact minder geworden; echter de vriendschap bleef als vanzelfsprekend. Ik heb Miguel circa veertig jaar gekend en geloof me als ik zeg, dat hier sprake is van een zeer integer en goedhartig persoon die alleen het beste voor Curaçao en zijn medemens wilde.

Niet zolang geleden kwam ik hem tegen, waarbij hij me nog feliciteerde met het feit dat mijn dochter pas in Nederland was afgestudeerd. Hij zei nog tegen mij, Humfrites, zoals hij mij al circa veertig jaar noemde, let op het gewicht vriend!

God geve Minguelito, zoals ik hem noemde, eeuwige rust.

 

HUMPHREY W. JOSEFA

Curaçao