De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Zuivering PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 03 april 2013 08:48

HET ZAL inmiddels alweer bijna twee jaar geleden zijn dat er in de Amigoe een kort bericht stond, één kolom breed, volgens mij ergens linksonder op pagina 3 of 5.

Dit bericht spookt nog steeds door mijn hoofd. In de periode dat het in de krant verscheen, was het politiek gezien al behoorlijk chaotisch. Bijna iedere dag was er een nieuw incident en viel ik van de ene verbazing in de andere. En dat is zacht uitgedrukt.

In dit bewuste bericht werd een reactie op een van die incidenten gegeven door een persoon, die in ieder geval nauw gelieerd is aan de politieke partij Pueblo Soberano. Ze verklaarde dat wat er op dat moment aan de hand was niets bijzonders was. Het moest opgevat worden als een soort zuivering. Om zichzelf verder te verklaren werd daarbij de vergelijking getrokken met hetgeen er ook aan de gang was binnen de katholieke kerk.

Hoewel ik die vergelijking toen (en nog steeds) vreemd vind, schrok ik zonder meer van het gebruik van het woord ‘zuivering’, dat de woordvoerster in het bericht nogal achteloos leek te gebruiken, alsof die hele chaotische toestand allang voorzien was en iets was waar we doorheen moesten.

Waar we doorheen zijn gegaan is het feit dat terwijl de coalitiepartners het financiële kapitaal er doorheen jaagden, de partijleider van PS met zijn ophitsend taalgebruik ook nog eens al het woedekapitaal verzamelde.

Na twee jaar bleven we financieel en emotioneel berooid achter. En dat bleek weer een uitermate gunstige situatie om in een korte periode door een takenkabinet zeer vergaande lastenverzwaringen te laten invoeren.

Nu die klus is geklaard komt de politiek weer aan bod. En daarom komt dat bericht met dat woord ‘zuivering’ terug in mijn herinnering.

Deze week hoorde ik de leider van dezelfde partij zeggen dat hij wil afrekenen met de politiek zoals die de laatste 40 jaar is geweest. Wat staat ons nog te wachten?

 

A. BLOMMESTIJN

Curaçao