De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Lei pa un lei pa tur?
Lei pa un lei pa tur? PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 04 april 2013 07:44

HET ZOU interessant zijn inhoudelijk te reageren op de informatie van Hubert Martis, als bekend zou zijn hoeveel lokale ambtenaren van Bonaire of de andere eilanden zijn vervangen door Nederlandse ambtenaren.

Nederlandse ambtenaren weten slechts zelden iets van de lokale omstandigheden en spreken vrijwel nooit de landstaal. Inburgeren moet wel voor ex-Antillianen in Nederland, maar geldt niet voor Europese Nederlanders als zij in andere delen van het Koninkrijk komen werken. Waarom zij ten onrechte worden ontzien, heb ik nooit begrepen. Ik ben van mening dat al deze Koninkrijksgenoten binnen zes maanden het Papiaments en Engels voldoende moeten beheersen om daarin hun dagelijks werk te doen. Er is sprake van onaanvaardbare willekeur als dezelfde eisen die Nederland stelt aan Koninkrijksgenoten van overzee niet wederkerig zouden gelden voor Europees Nederlandse ambtenaren! Het zou buitengewoon interessant zijn een inburgeringstoets op te stellen voor Nederlandse ambtenaren werkzaam op de BES-eilanden. Een betere kennis van de Nederlandse ambtenaar van het leven op de eilanden en de cultuur is essentieel om onnodige en slepende bestuurlijke conflicten te voorkomen. Daarnaast is het van belang te weten of de Nederlandse ambtenaren op lokale voorwaarden zijn aangenomen of zijn gedetacheerd tegen alsdan onverantwoorde en overdreven weelderige Nederlandse voorwaarden. Als dat het geval is, is het bestuur van Bonaire, Saba en St. Eustatius nodeloos véél te duur.

 

RENEE VAN ALLER

Nederland