De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Makamba of Patjepeeër?
Makamba of Patjepeeër? PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 04 april 2013 07:44

IN DE loop van de twintigste eeuw zijn er veel Nederlandse mannen en vrouwen naar Curaçao gekomen om, ieder op hun eigen manier, met alle ups en downs die bij het leven horen, een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van hun nieuwe vaderland.

Of dat nu de religieuzen waren, paters, fraters, broeders of zusters; mensen van de olie-industrie; leraren in het onderwijs of werkers in het medische circuit. Allen werkten schouder aan schouder met de landskinderen en werden ter onderscheiding aangeduid als ‘makamba’s’.

Tot onze stomme verbazing zit er nu echter een nieuwe groep Nederlanders op Curaçao, die op geen enkele manier aan dit hierboven beschreven proces hebben meegewerkt en toch denken recht te hebben op de naam makamba.

Dit is een grove misvatting, die correctie behoeft. Door hun uitlatingen en gedrag hebben zij volgens het Nederlandse woordenboek recht op een heel andere titel, te weten: Patjepeeër. Laten we het daar dus maar op houden.

 

ELISABETH HOLLANDER

NEL CASIMIRI

Curaçao