Home Ñapa Ñapa Jeugd Rode Kruis in race voor ‘Appeltje’
Jeugd Rode Kruis in race voor ‘Appeltje’ PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 15 maart 2013 18:00

Tekst: Marja Berk Foto: Ken Wong KADER

Dit weekeinde stemmen

 

Ter gelegenheid van de troonswisseling worden er dit jaar door het Oranje Fonds behalve de Appeltjes van Oranje ook Kroonappels uitgereikt aan sociale initiatieven uit het Koninkrijk. Het publiek kan de nieuwe koning en koningin de weg wijzen naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal in het Koninkrijk.

Voor de uiteindelijke winnaars is er een Appeltje van Oranje en een geldprijs van 50.000 euro (circa 115.000 gulden) waarmee het goede werk kan worden voortgezet.

Een stem uitbrengen kan op 15, 16 of 17 maart op www.kroonappels.nl. Wie zijn naam en woonadres volledig invult, dingt ook nog eens mee naar leuke prijzen.

Op Curaçao kan gekozen worden uit 59 initiatieven, op Bonaire zijn er 6 deelnemers en op Aruba hebben zich 18 initiatieven aangemeld voor een Kroonappel. Over elk initiatief staat een informatief stukje op de website.

 

 

“Wij doen veel meer dan men denkt.” Het zijn de woorden van Henk Stomp, manager bij het Rode Kruis en al 44 jaar verbonden aan de vereniging.

Samen met Ethline Rosalina-Offerman, bestuurslid Leden, werkt hij aan de interne organisatie bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Niet alleen op Curaçao maar overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Voor het Rode Kruis betekenen deze grondbeginselen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid en dat mensen in de grootste nood als eerste moeten worden geholpen. Geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen hierbij niet ter zake. Het Rode Kruis kiest geen partij in conflicten behalve die van de slachtoffers. Zij laten zich niet leiden door overheden en hun voor- of afkeur, bereiden de hulp professioneel voor. En dat alles op basis van vrijwilligheid.

In het kader van de Appeltjes van Oranje is, behalve het Muziekensemble Politieharmonie van Curaçao, ook het Jeugd Rode Kruis genomineerd voor een prijs. De Appeltjes van Oranje is een initiatief van het Oranje Fonds, een stichting die is opgericht om mensen van diverse pluimage, afkomst en leeftijd bij elkaar te brengen. Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving, van jong tot oud. Van jong mét oud.

Bij de Appeltjes van Oranje 2013 met als thema ‘Alle jaren tellen’, draait alles om de verbinding tussen mensen van verschillende generaties. Dit hoeven niet alleen jongeren en ouderen te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook kinderen en studenten, of bijvoorbeeld tieners en dertigers zijn. Het precieze leeftijdsverschil is niet zo van belang, als het initiatief maar één of meerdere generaties overbrugt. Het uiteindelijke doel is dat mensen uit de diverse groepen door de winnende organisaties met elkaar in contact komen, elkaar beter leren kennen en samen actief bezig zijn, wat uiteindelijk ten goede komt aan de sociale samenhang. Naast de eer en uiteraard veel aandacht in de media, is er voor de drie uiteindelijke winnaars van het Appeltje van Oranje een bedrag van 15.000 euro beschikbaar en een bronzen beeldje gemaakt door koningin Beatrix. De uitslag wordt eind maart bekendgemaakt en de prijs wordt in mei uitgereikt door koningin Máxima tijdens een feestelijke bijeenkomst op Paleis Noordeinde.

Op 8 oktober 2000 werd er door het Rode Kruis van Curaçao een samenwerkingsverband aangegaan met het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van een regionaal project: ‘Jeugd, Sport, Aids & Drugs’. Dit regionale project zou oorspronkelijk voor de duur van een jaar zijn, maar we zijn nu dertien jaar verder en de Jeugdafdeling vierde in 2010 haar tienjarig bestaan. Oorspronkelijk werd deze op Curaçao opgericht in 1951, maar stond een tijd stil. “Inmiddels bestaat het Rode Kruis hier al 82 jaar, dat is niet niks”, lacht Stomp. “De organisatie bestaat uit volwassenen en jeugdleden, waarvan er nu twintig doorstromen naar de volwassenen.” Veel jeugdleden vertrekken ook voor studie. “Dat is jammer, maar ook noodzakelijk, het is goed dat de jeugd haar vleugels uitslaat.” Het Jeugd Rode Kruis heeft veel initiatieven op haar naam staan. “Zij hebben zelfs eigenhandig houten krukken gemaakt, je weet wel, die je in je oksel moet zetten om je te kunnen voortbewegen”, verduidelijkt Stomp zijn punt.

Elke zondag komt de jeugd van het Rode Kruis bij elkaar om taken te verdelen. Die taken zijn veelomvattend. “Er worden bijvoorbeeld veel ouderen thuis bezocht om met ze te babbelen, schoon te maken of domino te spelen. Zodat die ouderen ook wat aanspraak hebben. “Veel van hen maken maar gelijk een boodschappenlijstje zodat die jongens en meiden dat in huis kunnen halen.” Om de twee maanden worden ouderen, inclusief die in bejaardentehuizen, uitgenodigd voor een spelletjesdag. “Die oudjes worden op zo’n dag echt verwend en er worden drankjes en hapjes geserveerd.” De jeugd geeft ook voorlichting op onder meer scholen en zelfs gedurende de voorronden van een Miss-verkiezing wordt de schoonheden één en ander bijgebracht over gezondheid, de noodzaak van EHBO en de projecten die de jeugdafdeling van het Rode Kruis onder handen neemt. Tijdens lezingen wordt duidelijk gemaakt wat zij voor de gemeenschap betekenen. Het initiatief daartoe gaat overigens uit van de organisatoren van zo’n Miss-verkiezing. “Het heeft een beetje de sfeer van ‘terug naar de aarde’”, aldus Stomp, “en zo wordt de dames geleerd dat in het leven niet alles om schoonheid draait.” Natuurlijk is de jeugdafdeling onderverdeeld in leeftijden. “Sommige kinderen hebben de leeftijd nog niet om met alles mee te doen. Daar groeien ze dan wel naar toe.” De kleintjes worden door de oudere jeugd en de volwassenen voorbereid. “Maar ja, zoals ik al eerder zei: zodra ze achttien zijn, trekken ze weg om te studeren. Je moet maar afwachten of ze terugkomen.”

Het Rode Kruis van Curaçao werd uitgenodigd door de organisatie van Appeltjes van Oranje om dit jaar mee te dingen naar een Appeltje. “Ja, we kregen een brief met de vraag of wij geïnteresseerd waren en of we een project hadden dat we wilden indienen”, zegt Stomp. “In de brief werd het thema ‘Alle jaren tellen’ vermeld. Het is een thema dat prima bij ons past, dus we hebben de stoute schoenen aangetrokken en een presentatie gemaakt.” Maar voordat het zover was, moest toestemming worden gevraagd aan het bestuur dat uit negen leden bestaat. Het behoeft geen betoog dat die toestemming al snel werd verkregen. Behalve bestuurslid Ethline Rosalia-Offerman, raakte bestuursvoorzitter en oogarts Angelo Ramirez zo enthousiast, dat hij zelf graag mee wilde werken.

De Jeugdafdeling van het Rode Kruis heeft vele projecten. Het was, in het kader van het thema van de Appeltjes van Oranje, dan ook niet moeilijk een project te kiezen voor inzending. Dat werd dus het ‘Ouderenproject’. Zoals eerdergenoemd is dit project een zorgcontactprogramma en werd in 2006 opgezet. De doelstelling is om jongeren op vroege leeftijd in contact te brengen met het begrip ‘zorg’. Zij worden in de gelegenheid gesteld om kennis op te doen op het gebied van cultuur en maatschappelijke aspecten in het contact met ervaren, oudere burgers. Stomp vertelt enthousiast verder. “Aan de andere kant levert de aandacht aan ouderen door de jeugd een positieve bijdrage aan hun welzijnsgevoel. Ouderen voelen zich door die jongeren beter betrokken bij de maatschappij en blijven zo op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.” Er zijn twintig jeugdleden tussen de 11 en 17 jaar bij betrokken en zij bezoeken alleenwonenden of ouderen die zich eenzaam voelen, om hulp te verlenen, in welke vorm dan ook. Alles goed en wel, maar heeft het resultaat? “Jazeker”, roept Stomp, bijna verontwaardigd. “Van een groot aantal ouderen is het sociale isolement doorbroken. Daardoor is een beter welzijnsgevoel bereikt. Door onze hulp is in sommige gevallen het contact met familie en kennissen hersteld. Het leuke is dat niet alleen de ouderen van de jeugd leren, maar dat is andersom natuurlijk ook het geval. Er vindt een enorme kruisbestuiving plaats met betrekking tot kennis en ervaring. En op deze manier leert de jeugd ook respect te hebben voor de oudere medemens.”

Een van de twee genomineerden voor een Appeltje, is het Muziekensemble Politieharmonie op Curaçao, maar van enige concurrentie is geen sprake. Stomp heeft zelfs het Muziekensemble gevraagd tijdens de presentatie van het Rode Kruis op te treden en het geheel op te luisteren met hun muziek. Dat idee werd opgetogen ontvangen en zo komt het dat de ene genomineerde optreedt bij de presentatie van de ander. “De organisatie van de Appeltjes van Oranje werd hierdoor enigszins in verwarring gebracht, maar ik heb gewoon gezegd: jullie mogen kiezen”, grinnikt Stomp.

Tijdens het gesprek krijgt Stomp een telefoontje. Na afloop zegt hij: “We doen ook aan vluchtelingenhulp. De mevrouw die belde is politiek vluchteling. Die mensen worden naar ons doorverwezen en ik help hen met de communicatie naar diverse instanties, ook in Amerika. Daar gaat veel organisatie en communicatie aan vooraf met de instanties aldaar. Maar ik verwacht dat zij over niet al te lange tijd naar Amerika vertrekt. Wij zijn de enige organisatie die zich om deze mensen bekommert.”

Ethline Rosalina-Offerman arriveert en verontschuldigt zich voor haar late komst. Zij is plaatsvervangend directeur op een school en heeft het, naast haar coördinatie-activiteiten voor het Rode Kruis, erg druk. Ze is bijna dertig jaar aan het Rode Kruis verbonden en werd eerst ingedeeld voor het veldwerk. Ze stroomde daarna door als EHBO-instructeur. Inmiddels is zij werkzaam als coördinator Jeugdafdeling en dat doet ze nog altijd met veel plezier. “Ik vertegenwoordig het bestuur, het vrijwilligerskorps, maar ben ook bestuurslid.” Behalve met deze drukke bezigheden is Rosalina ook verbonden aan de padvinderij.

Omdat dit jaar kroonprins Willem-Alexander wordt ingehuldigd als koning bekroont het Oranje Fonds niet alleen drie sociale initiatieven met een gewoon Appeltje van Oranje. Ook drie projecten krijgen dit jaar een zogenoemde Kroonappel. Rosalina weet niet of er nog tijd is een project voor de Kroonappel in te sturen. “We hebben op dit moment weinig tijd, maar eigenlijk wil ik het wel proberen. Het wordt krap, want de deadline komt hard op ons af.”

Subsidie ontvangt het Rode Kruis niet. Stomp: “We leven van donaties die we krijgen en cursusgelden. Dat is alles en daar draaien we op. Wel mogen we bij het Nederlandse Rode Kruis projecten indienen. Na goedkeuring van een project wordt het door het Rode Kruis aldaar gefinancierd.”

Zowel Stomp als Rosalina hopen dat het Rode Kruis in mei met de eer gaat strijken. Dat zij uit naam van al die vrijwilligers, jong en oud, het Appeltje van Oranje naar Curaçao brengen. “Maar”, zegt Stomp beslist, “ongeacht wie er wint, wij of het Muziekensemble Politieharmonie, we gaan het samen met de jeugdafdelingen vieren!” ‘Alle jaren tellen’ krijgt op deze wijze een dubbelmooie betekenis.