Home Ñapa Ñapa ‘Jeugdwelzijn in nieuw jasje’
‘Jeugdwelzijn in nieuw jasje’ PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 03 mei 2013 18:00

De SVJ, de Stichting Vormingscentrum voor Jeugdwelzijn, haakt in op de behoefte in de samenleving op het gebied van opvoeding, scholing en het arbeidsgeschikt maken van jongeren. De organisatie moet daarbij tegenwoordig zelf zorgen dat er financiën zijn om deze trainingen en scholing te geven terwijl dit toch een verantwoordelijkheid van de gehele samenleving is. Er is een grote groep jongeren die hun school niet afmaakt en er is werkloosheid onder de jongeren. Men is geneigd om de schuld bij de jongeren zelf te leggen, maar ook de opvoeders, ouders, scholen en de overheid zijn hiervoor verantwoordelijk. Het doel van elke betrokkene moet zijn dat iedereen op eigen benen kan staan en in eigen onderhoud kan voorzien.

Tekst: Judice Ledeboer Foto’s: Ken Wong Om jongeren, die hun school niet afmaken en nog wel leerplichtig zijn op te vangen is in 2005 de wettelijk geregelde vormingsplicht in het leven geroepen. Deze jongeren zonder startkwalificaties (eerst noemde men ze ‘dropouts’) werden door allerlei instellingen opgevangen. De SVJ heeft altijd een grote rol gespeeld in de opvang van deze jongeren, wat de organisatie een centrale positie in de samenleving heeft bezorgd. Door allerlei veranderingen, waardoor de bestaande stroom aan financiën ophoudt, moet de SVJ nu een andere positie innemen.

“De vormingsplicht zoals we die kennen is eind 2012 verdwenen. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds heel veel jongeren zijn die hun opleiding niet hebben afgerond en niet voldoende geschoold zijn om in de toekomst werk te vinden dat bij hen past”, zegt huidig directeur van de SVJ, Ries van Lomwel. “De SVJ moet zich anno 2013 zakelijker positioneren. We moeten zelf ons geld binnenhalen om ons doel te verwezenlijken en dat doel is om jongeren te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling en het vergroten van hun vaardigheden om volwaardig op de arbeidsmarkt te kunnen participeren.”

 

Van Lomwel heeft een behoorlijke staat van dienst in de begeleiding van jongeren. Hij heeft op Curaçao en Bonaire diverse organisaties opgezet of leiding gegeven, die zich bezighouden met de ontwikkeling van jeugdigen. Op Curaçao werkte hij lange tijd met jonge gedetineerden en op Bonaire heeft hij Fundashon Forma naar een volgende fase van hun bestaan gebracht. Hij werkt graag met een team van specialisten die de jongeren vanuit hun expertise begeleiden. Thans heeft hij samen met Marilyn Passial-Elodia (trainingscoördinator), Emigda Jansen (maatschappelijk werker/trainer/begeleider begeleid wonen jeugdigen) en Gerda Gijsbertha (jobcoach/trainer) een nieuwe strategie voor de SVJ bepaald, die is uitgemond in een nieuwe manier van werken waar iedereen aan begint te wennen.

 

“De acquisitie van geld voor de projecten is nu een belangrijk onderdeel van onze taak geworden, maar ook bijsturing van ons aandachtsgebied. Veel stichtingen hebben geen bestaansrecht meer, de SVJ zeker wel want wij werken samen met allerlei organisaties en instanties. We zitten continu in een grensgebied, waarbij we betrokkene zijn bij de activiteiten van het ministerie van Sociale zaken, het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Justitie”, aldus de directeur.

 

Nieuwe activiteiten

De SVJ nieuwe stijl is ontstaan door activiteiten te benoemen en uit te werken die door jongeren zelf zijn aangegeven. Van Lomwel: “Wij zien ons zelf als alternatief onderwijs. Onze aanpak is anders dan de hiërarchische aanpak die er dikwijls nog is. Wij geven de jongeren juist meer ruimte waardoor ze zelfredzamer worden, verantwoordelijkheid leren nemen en zich leren te handhaven in de huidige samenleving’. Er is een programma voor werklozen die uit het arbeidsproces zijn geraakt en voor mensen die onderstand krijgen, wat bestemd is voor iedereen, ongeacht leeftijd, maar ook cursussen voor de bevordering van ouderparticipatie.”

 

Begeleid Wonen

Nieuw speerpunt is het project ‘Begeleid Wonen’. De doelstelling van dit project is om de jongeren door het aanleren van vaardigheden voor te bereiden op de stap naar volledig zelfstandig wonen. Het project voorziet in een behoefte dat de SVJ geconstateerd heeft bij haar werkzaamheden met deze doelgroep.

 

Het beoogde resultaat is dat de jongeren na een jaar begeleid wonen de praktische en sociale vaardigheden van zelfstandig wonen hebben aangeleerd. Daarbij wordt eraan gewerkt de jongeren te leren hoe ze rond moeten komen met hun inkomen, hoe ze een huishouding moeten runnen en het belang van gezonde voeding. De jongeren zitten nog op school of werken en er is een beheerder op het terrein die, zo nodig, altijd voor hen beschikbaar is. De bedoeling is dat deze jongeren na één jaar klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen. Op dit moment zijn de eerste vier jongeren op het terrein geplaatst via de Stichting Maatschappelijke Zorg & Herstel. Ook de behoefte aan crisisopvang is door instanties naar voren gebracht en daar wordt nu over nagedacht hoe dit als volgend speerpunt vorm te geven. Samenspel wordt daarbij nagestreefd met onder meer de Stichting Maatschappelijke Zorg & Herstel, Yave en binnenkort het Projectburo SVP.

“Er ligt een grote verantwoording bij ons op het bordje”, aldus Van Lomwel. “Want er moet een enorme transformatie plaatsvinden. We willen de werklozen ‘werkklaar’ maken met een goede werkattitude.” Om in contact te komen met werkloze jongeren gaat de SVJ zelf naar buurthuizen toe. Volgens Van Lomwel is één van de oorzaken waarom het zo moeilijk is voor veel mensen om een baan te vinden en te behouden de hoge kosten van het openbare transport. Dit probleem geldt ook voor jongeren, die willen meedoen aan een programma van training en/of begeleiding door de SVJ aangeboden op de Sta. Rosaweg. Van Lomwel rekent voor dat iemand die vanuit Banda’bou naar SVJ komt met het openbaar vervoer bijna 15 gulden per dag kwijt is. “Dit is niet te doen, deelnemers haken af”, aldus Van Lomwel. “Ik stel voor dat er een pas komt voor studenten en cursisten, die zijn ingeschreven bij een onderwijs- of vormingsinstelling.”

 

Detacheren

“De SVJ bemiddelt ook bij het vinden van werk (detacheren) door bedrijven enthousiast te maken om jongeren in dienst te nemen waarbij ze één dag per week bij ons komen voor ‘les’ en vier dagen in de praktijk werken. De SVJ begeleidt de jongeren daarbij ook in het bedrijf. Maar het vinden van geschikte bedrijfsplaatsen is niet eenvoudig.”

 

“Bedrijven willen werknemers die goed kunnen communiceren in woord en geschrift in het Papiaments en/of een andere taal. De bedrijven willen dat hun werknemers zich goed kunnen uitdrukken, vooral verbaal. Hier ligt voor ons ook een uitdaging. Willen wij daar korte interactieve taalcursussen voor geven? Er wordt over nagedacht en het geheel interactieve visuele programma daarvoor is in de maak.”

 

Korte cursussen

Voor iedereen die daar behoefte aan heeft biedt de SVJ verschillende cursussen aan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Deze cursussen worden op eigen locatie, in-company of bij buurtcentra gegeven. De SVJ wil zo dicht mogelijk bij de deelnemers zien te komen!

De eerste ervaringen zijn positief en instellingen reageren zoals bijvoorbeeld Sehos, Huize St. Jozef en de SGR-groep. Een thema dat het goed doet is de 2-daagse Workshop Agressiebeheersing.

 

Oudertrainingen

Cursussen aan ouders en opvoeders ziet de SVJ als één van de speerpunten van activiteiten. Rapporten hebben uitgewezen dat ouders getraind moeten worden. Deze - constant aangepaste - oudertraining is ontwikkeld als opvolging van cursussen die aan jongeren worden gegeven. Zij gaven aan dat hun ‘opvoeders’ ook een cursus nodig hebben betreffende de opvoeding en omgang met jongeren van deze tijd. De trainingen geven aandacht aan diverse opvoedingsstijlen en aan ‘oudervaardigheden’. De cursussen hebben de titel ‘Eduka ku Plasir’(met plezier opvoeden). Trainingscoördinator Passial-Elodia is verantwoordelijk voor deze trainingen. “Deze cursussen zijn er om ouders te leren dat opvoeden niet lastig is. Er worden oefeningen gedaan en er is veel interactie en discussie binnen de groep. Ouders krijgen de kans om bij zichzelf stil te staan en daarbij richt men zich vooral op het bewustzijn dat je nu bent zoals je bent door je eigen opvoeding en ervaringen. De mensen horen elkaars ervaringen en herkennen ook veel en dat helpt hen enorm.” De SVJ heeft al twintig jaar ervaring met deze cursus en er is veel vraag naar. Ouders die de cursus volgden hebben de cursus als leerzaam en zeer bruikbaar ervaren. “We doen dit in samenwerking met scholen, maatschappelijk werkers en buurthuizen. Helaas hebben scholen geen geld om deze cursussen te betalen en kunnen scholen niet ondersteunen in de opvoeding”, aldus Passial. De SVJ hoopt uit fondsen geld te krijgen om ook op scholen deze oudercursus te kunnen geven.

 

Lezingencyclus

Als laatste kan nog vermeld worden dat de SVJ iedere maand een gratis lezing geeft over een verscheidenheid aan actuele onderwerpen, met elke maand de nadruk op een ander onderwerp, zoals verslaving of de basisverzekering. In de media of via Facebook worden deze lezingen aangekondigd. Het is een goede manier om kennis op te doen.

 

Van Lomwel en zijn team zijn enthousiast over de nieuwe vorm van werken van de SVJ. “De ingevoerde automatisering, die het contact zowel intern als extern versnelt en het voordeel dat we alle jongeren waar we over spreken al in kaart hebben, maakt dat we een goede vernieuwde uitgangspositie hebben. Nu nog de financiën vinden om alles wat we willen te kunnen doen. De organisatie is een nieuwe fase ingegaan en volwassen geworden, uiterst efficiënt en professioneel.”

 

 

Voor meer informatie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. , telefoon: 7678122.