De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Drukte over een tank (reactie)
Drukte over een tank (reactie) PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 23 maart 2013 09:47

MEESTAL LEER ik wel wat van de ingezonden stukken die hier geplaatst worden. Soms zijn het onderwerpen die me totaal niet interesseren en toch steek je er wat van op. Na het lezen van het stuk ‘Drukte over een tank’ dacht ik bij mezelf ‘really??’. Allerlei vergelijkingen met andere riskante bezigheden of medische behandelingen die totaal nergens op slaan. Uit de bocht vliegen met 300km/uur bij het dragracen is niet mogelijk, aangezien het om een recht stuk asfalt gaat. Maar ik begrijp wat de schrijver probeert te zeggen. De duiksport heeft absoluut ook risico’s. Daarom moet je ook een cursus volgen en gebrevetteerd worden. Mensen maken fouten en nemen soms onnodige risico’s met alle gevolgen van dien. Maar om dan min of meer te beweren... ‘problemen op 45m diepte? Eigen schuld, dikke bult!’. Dat is pure onwetendheid! Wij willen allemaal met ons 18e een rijbewijs halen. Je hoort te weten hoe je je in het verkeer moet gedragen. We plaatsen overal verkeersborden, stoplichten en rotondes....waarom? Moet je toch zelf weten? Come on!!

De schrijver wil het bij het snorkelen houden. Hmmm......en als u op een zeeappel trapt of gestoken wordt door een Portugees oorlogschip (pèchi portugés).... eigen schuld! U wilt toch zo graag snorkelen? Ook is de schrijver van mening dat ‘ALS’ hij op deze aarde was om de diepte in te kunnen, ‘DAN’ had de Heer hem kieuwen gegeven. Zo ken ik er nog een paar. ‘ALS’ mijn oom borsten had, ‘DAN’ was het m’n tante geweest. ‘ALS’ lepels niet waren uitgevonden, ‘DAN’ was Rosie O’Donnell niet dik geweest. ‘ALS’ u zich meer verdiept had in de materie hyperbare geneeskunde, ‘DAN’ had u niet voor schut gestaan!

 

CHRIS RICHARDS

Curaçao