De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Een goed en bijzonder mens
Een goed en bijzonder mens PDF Afdrukken E-mail
maandag, 25 maart 2013 08:30

DIEP BEDROEFD heb ik vandaag 24 maart kennisgenomen van het overlijden van Miguel Pourier, een bijzonder en goed mens.

Ik heb de eer gehad om hem in een aantal functies mee te maken en onder zijn gezag te dienen, tijdens mijn ambtenaarschap.

Eerst toen hij minister van Ontwikkelingssamenwerking was en ik werkzaam was bij het voormalig Departement voor Ontwikkelingssamenwerking.Hierna vanaf 1997 toen hij minister-president/minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen van de Nederlandse Antillen was.Toen was hij mijn directe chef omdat ik de eer had onder zijn ministerschap werkzaam te zijn als secretaris van de Raad van Ministers van de Nederlandse Antillen. Een heel prettige periode omdat hij een zeer kundige en wijze bestuurder was en een zeer vriendelijk mens die iedereen met respect bejegende. Wij spraken hem als onze directe chef aan als ‘baas’ en/of meer officieel als MinPres. Hij sprak mij aan als Francisco. Ik heb veel van hem geleerd waarvoor ik hem voor altijd zeer dankbaar ben.

Een van de meest ingrijpende hoogtepunten die ik onder zijn bestuur heb meegemaakt was de periode van sanering van het Land conform de zogenoemde IMF-richtlijnen. Met veel wilskracht en inzet heeft MinPres Pourier samen met zijn kabinet zich hiermee bezig gehouden. Het waren spannende en moeilijke tijden. Zijn regering moest maatregelen nemen om zich te verzekeren van financiële steun van de Nederlandse regering. MinPres Pourier heeft het voor elkaar gebracht om voor 99 procent te voldoen aan de eisen van het IMF en Nederland. Helaas is Nederland haar toezegging niet nagekomen. Samen met dr. E.Tromp, directeur van de Centrale Bank, zat ik in Den Haag naast onze MinPres Pourier op het moment dat hij van de Nederlandse staatssecretaris te horen kreeg dat de Nederlandse regering hem, ondanks zijn vorengenoemde inspanningen niet zou bijstaan met financiële hulp. Mijns inziens een historische fout !!! Het was voor MinPres Pourier een zware klap waarover hij nog regelmatig met mij heeft gesproken. Desondanks ging hij nog eventjes vol moed en overtuiging door met het uitvoeren van het saneringsproces van zijn regering.

Curaçao verliest met zijn overlijden een goed mens, een gentleman, een wijze man en een zeer kundig bestuurder.

 

Samen met mijn echtgenote wens ik zijn echtgenote, kinderen en overige familieleden veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Baas/MinPres Pourier sosega na pas i ku Dios lo rekompensabo pa tur e kos bon nan ku bo a hasi.

 

FRANCIS G.X. DE WINDT

Curaçao