De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Gepensioneerden in het verdomhoekje
Gepensioneerden in het verdomhoekje PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 15 mei 2013 12:07

AAN DEN lijve hebben mijn echtgenote en ik ondervonden op welke wijze de gepensioneerden in het verdomhoekje gemanoeuvreerd worden, toen we ons ‘kaartje’ voor de SVB-basiszorgverzekering moesten gaan ophalen.

We zeggen ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ prima, maar wij, en met ons vele andere gepensioneerden, hebben hun leven lang premie betaald om te kunnen genieten van een aan deze categorie mensen passende zorgverzekering. Maar ziedaar: eerst kregen we een brief van de directeur van de SVB, de heer Martis, dat wij een maandelijkse premie moesten gaan betalen, die dubbel zo hoog is geworden dan de premie die wij eerder betaalden met onze FZOG-kaarten. Voor ons zo’n 1000 gulden per maand. Ga er maar aan staan, een verhoging van 100 procent. Wat staat daar tegenover? We staan op gelijke hoogte met medeburgers, die nooit één cent betaald hebben, ook onze rechten van tweede klas hospitaal staan op de tocht. Niet dat wij geen begrip zouden kunnen opbrengen voor de minderbedeelden, maar onze situatie en met ons vele anderen tart elke situatie. Waarom is onze regering zo’n immens slechte zorgverzekeraar? Lees de jaarverslagen van zorgverzekeraars en de miljardenwinsten vliegen je om de oren. Moeten wij, gepensioneerden, opdraaien voor de bijzonder slechte financiële huishouding van de regeringen?

En we hebben geen verweer! Je mag nu ook niet meer naar een willekeurige botika gaan, nee, alleen naar die botika, van je eerste keuze. Leefde Helmin Wiels nog maar, die had zijn mond op de juiste plaats en legde de vinger op de zere, vieze plekken van regering en samenleving.

Wij, gepensioneerden hebben betaald, wat krijgen we er voor terug? Geen respect. Een van de tien geboden: ‘Gij zult vader en moeder eren, opdat het u goed gaat in het land, waarin u leeft’, is waarschijnlijk uit Gods woord gehaald, dus dan zal het evenmin goed gaan voor alle ‘kinderen en kleinkinderen’.

Met respect,

 

DS. JAN JONKMAN-EM

Curaçao