De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Blessing PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 16 mei 2013 08:57

TO ALL,

 

Experience your emotion,

there is nothing to fear.

Helmin Wiels may have left the physical,

in Oneness he is here.

 

Continue to focus on the beauty,

let joy be your guide.

Savour each moment,

let your journey be light.

 

Love, Praise, Gratitude, Trust and all blessings.

In Oneness,

 

KATJA VAN DER CAPELLEN

Curaçao