De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Heeft het wel nut om een crimineel op te sluiten?
Heeft het wel nut om een crimineel op te sluiten? PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 18 mei 2013 09:14

NATUURLIJK IS het belangrijk dat een crimineel gestraft wordt. Ik ben er wel van overtuigd dat tijdens de opsluiting de crimineel geholpen moet worden om daarna ‘normaal’ te kunnen functioneren in de maatschappij. Wanneer mensen een fout begaan en niet geholpen worden, is de kans groot dat ze weer dezelfde fout maken. Volgens mij hebben veel criminelen geen eigenwaarde. Ze hebben niets om trots op te zijn. Het gevoel dat je iets bereikt hebt en daarvoor beloond word. Een misdaad begaan is pure adrenaline, dat duurt maar even.

Iets bereiken op eigen kracht geeft veel meer energie. Wanneer je opgesloten wordt en er wordt je niet verteld wat het misdrijf met een slachtoffer doet, zul je dat ook nooit te weten komen. Blijf je ‘boos’ op iemand, dan zal dat je nooit ergens naartoe brengen. Door je te verplaatsen in andermans belevingswereld wel. Ik zeg altijd, ‘behandel mensen zoals je zelf ook behandeld wilt worden’. Zolang het drugsprobleem bestaat, het snelle geld verdienen, er niet genoeg werkgelegenheid is en niet genoeg hulp, zal het probleem blijven bestaan.

Laat ze een werkstraf doen. Ouderen helpen, kinderen opvangen, in het dierenasiel helpen, de dierentuin en noem maar op. Deze instanties zijn vaak afhankelijk van donaties en kunnen geen werknemers betalen. Op deze manier wordt iedereen geholpen. De criminelen worden met een wereld geconfronteerd die ze niet kennen en de instanties worden geholpen met zogenaamd gratis personeel. Zorg dat de jongeren die op het eiland in militaire dienst hebben gezeten deze criminelen begeleiden. Zij weten wat discipline is.

Neem van mij aan dat alles beter is dan in een cel zitten, helemaal in ‘Bon Futuro’. Wie heeft trouwens die naam verzonnen, want die gevangenis is alles behalve een goede toekomst. Ik begrijp dat dit geld kost, maar als je een aantal criminelen kunt helpen op deze manier, zodat ze wél kunnen functioneren in de maatschappij, dan levert het uiteindelijk geld op.

 

NATASCHA DONKER

Nederland