De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Gepensioneerden in ‘t verdomhoekje (3)
Gepensioneerden in ‘t verdomhoekje (3) PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 18 mei 2013 09:14

DE LAATSTE zin van mevrouw Tineke Poulino-Gijzen, dat de reparatiewetgeving wat betreft de basisverzekering ziektekosten nog niet is afgerond is hoopgevend. Maar wat dat betreft ben ik net als ‘De ongelovige Thomas’: Eerst zien en dan geloven.

In mijn eerste ingezonden stuk over dit onderwerp haalde ik een spreekwoord aan: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’, maar wat schetst mijn verbazing nu dat er drie grote categorieën buiten schot blijven: het personeel van het ziekenhuis, het personeel van de Isla en de actieve ambtenaren.

Foei, regering. Vooral die actieve ambtenarengroep doet mij pijn. Wij, de gepensioneerden, hebben voor deze groep de matras gelegd, waarop zij kunnen uitrusten. Maar nu worden de poten onder onze stoelen vandaan gezaagd.

Ik hoop dat u nooit meer schijnheilige, vrome en zogenaamde waarderende woorden gebruikt voor onze groep bij uw toespraken.

 

DS JAN JONKMAN

Curaçao