De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Eerst je bordje leeg, daarna een toetje
Eerst je bordje leeg, daarna een toetje PDF Afdrukken E-mail
maandag, 20 mei 2013 09:09

AAN DEZE waarschuwing van mijn moeder moest ik denken bij het pleidooi van grondeigenaar Maal om zijn bezit te ontwikkelen.

Zijn verhaal staat bol van goede bedoelingen en voorziet een weergaloze economische impuls. Alsof een stuk grond zomaar gilt om ontwikkeling. Wie dat niet begrijpt is dommer dan de ezels op Oostpunt. Het zij zo. Maar die ontwikkeling slaat voorlopig nergens op, in nog geen honderd jaar, wat rechters er ook van vinden. Wie de kaart bestudeert ziet hoe dun bebouwd Curaçao is: nergens een behoorlijke bebouwingsdichtheid, meer dan 96 procent van de bebouwing bestaat uit losstaande huizen op gemiddeld ruim 600 vierkante meter grond, tussen de woonwijken liggen grote lappen onbenutte grond, verkavelingen zijn rommelige niet aangesloten lappendekens, hoogbouw en geconcentreerde laagbouw ontbreekt totaal. Laten we dit eerst dit fenomeen aanpakken, dat wil zeggen verdichten, voordat we ons druk gaan maken over lege buitengebieden. Dus eerst een nieuw structuurplan waarmee wij voor de komende honderd jaar verzekeren van een beter evenwicht tussen bebouwd en onbebouwd, tussen stad en natuur. Hanteer daarbij drie uitgangspunten: binnen het bebouwd gebied ontwikkelt zich een potentieel voor 400.000 inwoners, behoudens in historisch monumentaal gebied gelden geen bouwhoogtebeperkingen, het eiland wordt verdeeld in vijf milieuzones:

1. Monumentale stad. Monumentenzorg beperkt zich tot Punda, Pietermaai en Scharloo.

2. Willemstad. De stad verstedelijkt en verdicht tot aan zee.

3. Landelijk gebied. Op Isla en de gebieden oostelijk van de Tafelberg en westelijk van Coral Estate geldt een bouwstop. Hier wordt de natuur principieel beschermd. Isla wordt na de ontruiming beplant, heringericht als het ‘Central Park’ van Willemstad.

4. Noordkust. Ten westen en oosten van Hato is dit een sociaal expansievat, speeltuin voor groot en klein, jong en oud, sport en spel, recreatie, uitdaging en experiment, formeel en informeel, legaal en illegaal. Hier is ruimte voor voorzieningen in alle vormen, soorten en maten.

5. Vijf Incidentele recreatieve projecten. Op uitzonderlijke locaties is aan zee ruimte voor deze voorzieningen van maximaal 1 hectare. Deze richten zich zowel op lokaal als internationaal publiek en hebben ieder een groot hotel.

Een interessante klus voor de nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

 

CARLOS WEEBER

Curaçao