De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Website gobiernu.cw
Website gobiernu.cw PDF Afdrukken E-mail
maandag, 20 mei 2013 09:09

HOE LANG nog? Sinds september vorig jaar wordt de website van de overheid niet meer bijgehouden! Sinds een paar maanden is de website volledig uit de lucht. Negen maanden al moet de burger het doen zonder informatie van de overheid, in september kunnen we één jaar vieren!

Vraag is dus wanneer kan de burger weer beschikken over de website gobiernu.cw? Wie heeft in hemelsnaam verzonnen om de website volledig van internet te verwijderen in plaats van de oude gewoon te laten bestaan totdat er een nieuwe is? Alle informatie, zoals over Kranshi, had gewoon beschikbaar kunnen blijven! Tijdens de presentatie van Bob Wit bij de Centrale Bank op 4 april heeft Susy Römer hierover ook kanttekeningen geplaatst in aanwezigheid van de desbetreffende minister Etienne van der Horst en vele Statenleden. We zijn nu bijna twee maanden verder: nada ainda!

Diskulpa pa e inkumbinensia? Onze excuses voor het ongemak? Our apologies for this inconvenience?

 

Is er opdracht verstrekt voor een nieuwe website en wanneer dan en wanneer behoort die opgeleverd te worden? Allemaal mooie woorden zoals respect voor de burger, een overheid die dichter bij de burger wil staan, een takenkabinet met professionals enzovoorts.

 

Hoe lang nog?

 

HENK PASMAN

Curaçao