De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Haiku PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 21 mei 2013 09:14

ASTA SHELU skur.

Solo sa di por pinta.

Ku tur su koló.

 

RUDOLF N. JOSEFA

Curaçao