De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Criminelen in de gevangenis
Criminelen in de gevangenis PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 21 mei 2013 09:14

OP 18 MEI jl. gaf mevrouw Natascha Donker in deze krant ideeën om criminelen in de gevangenis op te voeden. Dit vind ik een belangrijk onderwerp want als je een crimineel opsluit, heb je de morele verplichting om hem op te voeden zodat hij een beter mens is als hij weer vrijkomt, waardoor de gemeenschap de garantie heeft dat hij dan minder gevaar betekent voor de burgers.

Hieronder geef ik ook enkele suggesties in die richting. Ik denk dan met name aan jeugdige criminelen:

1. Opvoeden door onder andere (nog meer) praktisch onderwijs, liefde voor het lezen en het leren bij te brengen, nadruk op orde, discipline en respect, zowel bij de gedetineerden als bij de bewakers en anderen. Dit vereist natuurlijk speciale upgrading van het totale gevangenispersoneel!

2. Religieuze opvoeding. Jaren geleden heb ik hier gedurende een korte periode actief aan meegewerkt en ik heb er een goed gevoel aan overgehouden.

3. Meer vrijwilligers en role models van buiten aanmoedigen om te gaan functioneren als ‘oom’ of ‘tante’; een gevangene wordt dan aan zo’n persoon toegewezen, die hem/haar elke week bezoekt, met hem praat, goede raad geeft, hem aandacht geeft en sympathie toont. Moeilijk? Onderschat onze oudere mensen niet! Liefde slecht alle barrières. Uiteraard moeten deze personen van tevoren terdege worden gescreend en op hun taak worden voorbereid.

4. Cd’s met positieve, opvoedende subliminale teksten draaien in ruimtes waar de gedetineerden samenkomen. Een subliminale tekst is een gesproken tekst met opwekkende affirmaties, verborgen binnen een stuk muziek of het geluid van golven en dergelijke met de bedoeling om het onderbewuste van de luisteraar te beïnvloeden. Uiteraard moet dit gebeuren met toestemming van de gedetineerden. Ze moeten ook weten welke teksten in hun onbewuste worden ingeprent. Deze tekst zal veel aandacht moeten besteden aan verhoging van het (meestal negatieve) zelfbeeld van de ‘luisteraars’.

Dit alles zal geld kosten, en er moet hard voor worden gewerkt. Het hele eieren eten is: je moet erin geloven. Je moet er als gemeenschap klaar voor zijn. En hier wringt volgens mij de schoen; ons volk moet nog een lange weg gaan, voordat we rijp genoeg zijn voor dit soort initiatieven!

Betekent dit dat deze brief met mijn suggesties dan geen zin heeft? Daar wil ik het een andere keer over hebben.

 

JULES MARCHENA

Curaçao