De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden De vijf milieuzones van Weeber
De vijf milieuzones van Weeber PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 21 mei 2013 09:14

Per abuis is bij het ingezonden stuk van Carlos Weeber, ‘Eerst je bordje leeg, daarna een toetje’, gisteren in de Amigoe het aangehechte plattegrondkaartje niet meegekomen. Bij dezen alsnog de tekening van Weeber met de indeling van de vijf voorgestelde milieuzones voor Curaçao.

De vijf milieuzones:

1. Monumentale stad. Monumentenzorg beperkt zich tot Punda, Pietermaai en Scharloo.

2. Willemstad. De stad verstedelijkt en verdicht tot aan zee.

3. Landelijk gebied. Op Isla en de gebieden oostelijk van de Tafelberg en westelijk van Coral Estate geldt een bouwstop. Hier wordt de natuur principieel beschermd. Isla wordt na de ontruiming beplant, heringericht als het ‘Central Park’ van Willemstad.

4. Noordkust. Ten westen en oosten van Hato is dit een sociaal expansievat, speeltuin voor groot en klein, jong en oud, sport en spel, recreatie, uitdaging en experiment, formeel en informeel, legaal en illegaal. Hier is ruimte voor voorzieningen in alle vormen, soorten en maten.

5. Vijf Incidentele recreatieve projecten. Op uitzonderlijke locaties is aan zee ruimte voor deze voorzieningen van maximaal 1 hectare. Deze richten zich zowel op lokaal als internationaal publiek en hebben ieder een groot hotel.

 

CARLOS WEEBER

Curaçao