De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Bonaire een geëmancipeerd eiland
Bonaire een geëmancipeerd eiland PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 22 mei 2013 08:32

IK WIL de organisatie Dibo feliciteren met het feit dat ook homoseksuelen in alle vrijheid mogen trouwen op Bonaire. Ik begrijp niet dat er mensen zijn die tegen de rechten van anderen zijn, maar wel hun eigen recht verdedigen vanwege het feit dat hun recht in de wet verankerd is. De vraag is: “Waarom kunnen mensen van hetzelfde geslacht niet met elkaar trouwen? Wie bepaalt dat?”

Er is fel strijd gevoerd voor emancipatie in de wereld. In die strijd gaat het om het verkrijgen van gelijke rechten. Ik heb geleerd dat gelijke rechten niet verbonden zijn aan sekse, ras, geloof en seksuele oriëntatie. Het is een mensenrecht. Voor zover ik het weet, zijn homoseksuelen ook mensen.

In alle religies en in heel veel Bonairiaanse gezinnen komt homoseksualiteit voor. Ik ben zelf katholiek en ben niet gebonden aan welk decreet dan ook van het Vaticaan op het gebied van seksualiteit. De paus, kardinalen, bisschoppen en priesters zijn vrij om te zeggen wat ze willen, maar ik ben niet gebonden aan hun normatieve verklaringen.

Welke kerk kent seksuele schandalen met minderjarigen? Welk eiland heeft pedofilie meegemaakt in de jaren vijftig van de vorige eeuw? Het verschil is dat de katholieke kerk heel transparant tracht om het zwarte verleden achter zich te laten, maar het blijft een deel van de geschiedenis van het katholieke instituut.

Helaas is Bonaire niet helemaal klaar met zijn verleden, maar wordt er op allerlei manieren getracht om te verhinderen dat over dat verleden wordt gepraat. Waarom is er geen verzoek om een nationale dialoog over dit onderwerp te houden?

Als wij echt trots zijn op onze geschiedenis, moeten wij beginnen met dat stukje geschiedenis een plaats te geven in ons dagelijks leven. Wij moeten liefde verkondigen, liefde voor de medemens, of is een homoseksueel geen medemens?

Het is goed om wat afgelopen zaterdag is gebeurd in een historische ontwikkeling op Bonaire te plaatsen. Een ontwikkeling waarvan mensen denken dat zij de richting ervan kunnen wijzigen. Degenen die tegen zijn, hebben geen argumenten om het homoseksuele huwelijk af te keuren. Het is mooi dat men een discussie wil over dit fenomeen, maar dan vraag ik mij af: moet daarbij het uitgangspunt zijn, wat in de Bijbel staat geschreven of niet. Wie heeft de Bijbel geraadpleegd, toen hij of zij verliefd werd op de partner of welk ander persoon dan ook? Wie heeft daarover de pastoor geraadpleegd? Wie heeft de Bijbel erop nageslagen bij het trouwen? Is bij de scheiding de pastoor of de Bijbel geraadpleegd? Of is de belastingbijbel geraadpleegd?

 

Ik feliciteer de ambtenaar die het huwelijk heeft voltrokken en daarmee de geschiedenis ingaat als de eerste die deze handeling heeft verricht op Bonaire. Meneer Obispo, ga door met de emancipatiestrijd. Het is een heilige strijd.

 

ARTHUR SEALY

Curaçao